LIFE
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Δρ. Ανδρέας Κ. Χρίστου
Ανώτερος Συντηρητής Δασών (Συντονιστής Έργου)
Προϊστάμενος Τομέα Ερευνών, Διαφώτισης & Δασοκομίας
Τμήμα Δασών, 1414 Λευκωσία
Τηλ.: 22805570, Φαξ.: 22805575
Ηλεκτρ. Ταχ.: achristou(AT)fd.moa.gov.cy
Web-design and development: George A. Constantinou
Copyright © 2017 - Department of Forests
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ