LIFE
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Δρ. Ανδρέας Κ. Χρίστου
Πρώτος Συντηρητής Δασών (Συντονιστής Έργου)
Τμήμα Δασών, 1414 Λευκωσία
Τηλ.: 22805503, Φαξ.: 2280542
Ηλεκτρ. Ταχ.: achristou(AT)fd.moa.gov.cy
Web-design and development: George A. Constantinou
Copyright © 2017 - Department of Forests
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ